ئەوانەى خزمەتیان لە ١ ساڵ کەمترە چۆن خاڵیان بۆ ئەژمار ئەکرێت؟

سیستەمى داتابەیسى تواناسازى لەپێنج مانگ زیاتر بە ساڵى تەواو هەژمار دەکرێت.

Question
ئەوانەى خزمەتیان لە ١ ساڵ کەمترە چۆن خاڵیان بۆ ئەژمار ئەکرێت؟