ئایا ئەگەر ناوم لەبەرنامەی تواناسازی دەربچێت ئەتوانم خێزانەکەم لەگەڵ خۆم ببەم؟

- بەڵێ بەذلنیاییەوە ئەگەر ناوت لە تواناسازی دەرچێت ئەتوانیت خێزانەکەت لەگەل خۆت ببەیت بەڵام لەکاتی ئەنجام دانی کۆرسی زماندا دەرماڵەی خێزان سەرف ناکرێت

 

 

Question
ئایا ئەگەر ناوم لەبەرنامەی تواناسازی دەربچێت ئەتوانم خێزانەکەم لەگەڵ خۆم ببەم؟