ئایا دەتوانم دواى ناو دەرچوون ئۆفەرى ئەکادیمى بگۆڕم؟

 دواى ناودەرچوون دەتوانیت ئۆفەرى ئەکادیمى بگۆڕیت بە مەرجێک بۆ زانکۆیەک یان دامەزراوێکى ئەکادیمى باشتر بێت.

Question
ئایا دەتوانم دواى ناو دەرچوون ئۆفەرى ئەکادیمى بگۆڕم؟